TRẢI NGHIỆM E-SPORTS

TRẢI NGHIỆM E-SPORTS
TRẢI NGHIỆM E-SPORTS
Đạt doanh thu, thưởng mỗi tuần

Thời gian Khuyến mãi: 31/10/2022 (00:00 GMT+8) – 04/12/2022 (23:59 GMT+8).
Áp dụng: Ưu đãi dành cho tất cả thành viên mới và hiện tại của Fun88.
Sản phẩm: TF E-sports/Fun88 E-sports

Chi tiết giải thưởng:

 

Trò Chơi Hợp LệDoanh Thu Yêu Cầu
Hàng Tuần (VND)
Cược Miễn Phí (VND)Thời Gian Cập Nhật Thưởng
Tất cả các giải đấu tại E-sports20,000,000 – 50,000,000100,000Trước 23h59 GMT+8 thứ Tư hàng tuần cho doanh thu cược của tuần trước đó.
50,000,001 – 100,000,000200,000
Trên 100,000,000300,000

Cách thức tham gia:
Thành viên không cần đăng ký. Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật cho các thành viên hợp lệ theo thời gian trên.

TRẢI NGHIỆM E-SPORTS

Điều khoản và điều kiện:

1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho TF E-sports/Fun88 E-sports.
3. Fun88 bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế hoặc tạm ngưng, huỷ bỏ khuyến mãi này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
4. Nếu thành viên bị phát hiện gian lận, có hành vi xấu hoặc trục lợi khuyến mãi, công ty có toàn quyền huỷ tất cả tiền thưởng hoặc chặn/ hủy bỏ toàn bộ đơn tham gia khuyến mãi.Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.